Investeer in jezelf: Yoga LEREN doen

Onze introductiecursus: yoga leren doen!

Wij hebben onze studio in 2006 geopend en sindsdien is het altijd onze intentie geweest om iedereen wie nieuw naar onze lessen komt over yoga iets te leren: de houdingen, ademhalings- en meditatie technieken. Wij bieden daarvoor een introductiecursus aan waarin wij

  • Yin yoga houdingen en hun functies in detail toelichten,
  • Dynamic yoga introduceren en de basis van lichaamskennis en dynamische yoga vormen theoretisch en praktisch onderbouwen,
  • naar de adem en zijn functie verwijzen,
  • toegankelijke houdingen, ook in flow, stapsgewijs introduceren en herhaaldelijk blijven beoefenen zodat iedere deelnemer ‘embodiment’ begrijpt.

De didactiek die wij kiezen in de cursus is gebaseerd op hoe het menselijke lichaam leert. Als van toepassing, leggen wij dit in de cursus uit zodat de deelnemers het leerproces makkelijker kunnen volgen door er begrip voor te krijgen.

Een begin maken: hoe leert ons lichaam?

Iedereen wie piano wil leren spelen, begint met toonladders, gevolgd door (gebroken) akkoordspel, dan simpele stukken tot dat handen, vingers, armen, schouders, hersenen en het gevoel klaar blijken te zijn voor etudes en sonates. Iedereen weet dat niemand zonder enige voorkennis achter een piano gaat zitten en een sonate speelt. Hoe komt het dan dat zo veel mensen denken ‘even aan yoga te gaan doen’?

Yoga moet je LEREN doen. En dat op basis van hoe ons lichaam leert, namelijk middels herhaling zodat het geleidelijk aan neuromusculaire verbindingen kan aanmaken. Op een gegeven moment beweeg je moeiteloos in en uit houdingen zonder erbij na te denken. Wij passen daarvoor opbouwend houdingen en bewegingen in herhaling toe, daarbij lichaamsdelen en acties met deze integrerend – verlengen, verbreden, gronden.

Ullola is één element wat hierbij van pas komt. Het is het kleine broertje van Vinyasa: de herhaling van vloeiende bewegingen tussen 2-4  houdingen op het ritme van een vrije adem. Ullola’s zijn de toonladders van Dynamic yoga en een dynamische benadering om het te leren beoefenen, effectief en veilig, daarbij gepassioneerd het lichaam onderzoekend. (zie video’s)

Wordt vervolgd!