Hoe leert ons lichaam? Yoga LEREN doen (2)

Yoga moet je LEREN doen.

En dat op basis van hoe ons lichaam leert, namelijk middels herhaling en op een manier die ons een veilig gevoel geeft. In Dynamic yoga lessen integreren wij dit continu in de lesmethodiek. Daarbij nemen we de aan het menselijk lichaam eigen kwetsbaarheid en fysieke beperkingen in acht (dit i.p.v. meteen in te spelen op de potentiële fysieke mogelijkheden).

Hoe leert ons lichaam?

Leren betekent met plezier de diepgewortelde lichaamseigen capaciteit ontdekken en ontplooien, met geduld en toewijding en door middel van herhaling. Elke beweging met de verschillende acties die deze beweging mogelijk maken, wordt door herhaling verfijnd. Totdat het een consistent karakter heeft en het lichaam in reactie daarop neuromusculaire verbindingen aanlegt. Dit zijn simpelweg ‘wegen’ waarop ons brein met dat wat beweging mogelijk maakt, communiceert. In reactie daarop worden de acties, bewegingen en uiteindelijk ook houdingen moeiteloos en een plezier om te doen. Onze lichaamseigen intelligentie komt dan tot uiting.

Stap-voor-stap

Elk leerproces vraagt om een een stap-voor-stap benadering. In yoga noemen we dit ‘Vinyasakrama’. In het begin staat wat makkelijk en toegankelijk is. Opgevolgd door dat wat meer complex en daardoor moeilijker te integreren of te doen is. Daarbij moet het makkelijke eerst volledig geïntegreerd zijn, anders zullen spanning en blessures het gevolg van een te haastige en ondoordachte benadering zijn. Helaas heeft een dergelijke ondoordachte benadering van yoga te onderwijzen soms tot gevolg dat de beginnende beoefenaar niet over de beginfase heen groeit. Hij concludeert dat yoga niet voor hem is. Treurig maar waar. En dat terwijl slogans zoals ‘Yoga is for everyone’ zo vaak te lezen en horen zijn! ‘Yoga even doen’ is voor velen dus niet de benadering die duurzaamheid brengt. Yoga vanuit wilskracht doen al helemaal niet. Toewijding en regelmaat, het leerproces de tijd geven en het willen leren zijn hier het betere en wijzere advies.

Ullola

Ullola’s zijn een waarachtig en duidelijk ‘dynamische’ benadering van het leerproces en yoga beoefening (de herhaling van vloeiende bewegingen tussen 2-4  houdingen op het ritme van een vrije adem – zie deel 1 van ‘Yoga LEREN doen’). Soms valt er ook even een stilte in de bewegingen – wanneer de inademing in de uitademing en wanneer de uitademing in de inademing transformeert. Een oprechte stilte en deel van de ullola als expressie van het ritme van de adem. De herhalingen die ullola’s belichamen, zijn systematisch en ter voorbereiding en het verkennen van de relatie van alle lichaamsdelen. Deze maakt uiteindelijk een ‘traditionele’ yoga houding mogelijk. Het duurt dus echt even voordat iemands lichaam klaar voor de ‘echte’ – wat dat dan ook mogen zijn – yoga houdingen is!

Chandranamaskar

Ullola’s worden opgevolgd door Chandranamaskar (Chandra = maan; namaskar = groet). Dit is een serie die uit grotendeels symmetrische houdingen bestaat. Na een aantal herhalingen van Chandranamaskar kan deze op een natuurlijke en ongedwongen manier transformeren naar Suryanamaskar (surya = zon). Het lichaam moet er klaar voor zijn en de dieper gaande en uitdagendere bewegingen en houdingen uitnodigen. Beide Namaskar’s kunnen fysieke, geestelijke en emotionele bevrediging brengen, met name omdat de series van de biomechanische mogelijkheden van het lichaam optimaal en binnen een veilig ‘frame’gebruik maken.