Exclusieve docentenopleiding

Yogashala den haag

Sinds een aantal jaar begeleid ik (Anke) geïnteresseerden op de weg tot yogadocent, of yogadocenten in het verdiepen van hun inzicht en verrijken van hun vaardigheden. Daarbij zijn integriteit en zelfonderzoek de belangrijkste bouwstenen. Ik ben een opmerkzame observeerder, gebruik feedback als sleutel tot een volgende stap in het leer- en groeiproces en focus op het bewust gebruiken van iemands krachtaspecten, kwaliteiten en toewijding.

Organisch en uniek

Ben jij je ervan bewust dat het “one-size-fits-all” concept niet voor jou is? Vind jij het belangrijk om je droom om yogadocent te worden op een zo creatief mogelijke manier te verwezenlijken, met professionele hulp waarvan je optimaal gebruik kunt maken?
Dan zou het heel goed kunnen dat mijn benadering bij jouw ideeën aansluit. Hieronder kun je lezen wat ik bied en welke insteek ik kies voor een zich organisch ontwikkelend en uniek resultaat.

Werkwijze

Ik werk enkel op een een-op-een basis met geïnspireerde mensen. Daarbij staan dialoog, respect voor elkaar en het in acht nemen van jouw ideeën en wensen, sterke en zwakke kanten centraal. In de dialoog vormen mijn observaties, de aan de orde zijnde aandachtspunten en het aan jou overdragen van mijn kennis telkens opnieuw de ‘stepping stone’ bij het definiëren van jouw ontwikkelingsproces als yogadocent. Het stelt je in staat om van binnenuit te leren en je eigen tempo toe te passen zonder aan curricula en exameneisen te moeten voldoen.

 • Je kunt op elk moment aan de opleiding beginnen.
 • Jij bepaalt de frequentie van de lessen; als gewenst, kunnen wij dit ook gezamenlijk doen.
 • Lessen via Skype zijn mogelijk wanneer de lesinhoud er geschikt voor is.
 • Lesafspraken zijn mogelijk op de met ‘Privélessen’ gekenmerkte tijdvakken op ons lesrooster. Bij uitzondering zijn lessen ook op vrijdag mogelijk.

Yoga beoefenen & doceren

De basis

In het begin gaan wij samen je ervaringen inventariseren t.a.v.

 • yogabeoefening (evt. docentschap)
 • principes van het doceren.

Denk daarbij aan lesinhoud, lesopbouw, didactiek met effectieve instructies ter onderbouwing, lesaccenten, benadering van beginners vs. gevorderden en non-verbale begeleiding.

Wat je gaat leren

De volgende onderwerpen komen in de lessen (herhaaldelijk) aan de orde. Hoe deze zich tot elkaar verhouden, is afhankelijk van je ervaring, je progressie en waar je momentele aandacht naar uitgaat:

 • beoefening van yoga met asana’s, pranayama en meditatie
 • het daarbij toepassen van een methode gebaseerd op integriteit en heelheid
 • zelfstandige yogabeoefening voor zelfontwikkeling en als basis voor het doceren van yoga
 • het integreren van yogafilosofie ter onderbouwing van de yogamethode en –principes.

Daarbij zal ik de op de  “Exclusief voor yogadocenten”  pagina genoemde thema’s in meer of mindere mate verweven. Daarmee bied ik jou een diepgaande basis voor het integer doceren van yoga.

Filosofie & Anatomie voor de yogadocent

Theorie en Zelfstudie

Aanvullend en zelfstandig bestudeer jij

 • boeken die jou inzicht in yogafilosofie geven
 • boeken over yoga, aan yoga gerelateerde onderwerpen waar jouw interesse naar uitgaat
 • theorie over de bandha’s (ebook, link reik ik aan)
 • basale kennis van anatomie voor de yogadocent (online resources, boeken, DVD’s)

Van theorie naar praktijk op je weg naar yogadocent

Ik ga jou helpen om de theorie naar de praktijk te vertalen:

 • de integratie van yogafilosofie en het bewustwordingsproces in het dagelijks leven
 • het integreren van de bandha’s in je yogabeoefening én lesgeven
 • het inzetten van je anatomiekennis in je lessen bij het begeleiden van studenten
 • het unieke lichaam per individu zien en daarop anticiperen
 • mogelijke variaties van yogahoudingen door verschillen per lichaam
 • het eventuele gebruik van b.v. hulpmiddelen om houdingen de ‘yoga’-kwaliteit te geven

Je groei tot Yogadocent

Maak een begin

De kennis die je door zelfstandige yogabeoefening en in onze gezamenlijke lessen opdoet, stellen je in staat om reeds na korte tijd met het lesgeven te beginnen. Je kunt b.v. lesgeven aan vrienden, familie en kennissen.
Je bent welkom om ons Yogashala docenten tijdens het lesgeven te observeren.

Lesgeven onder begeleiding

Wanneer de uitdaging jou steeds makkelijker afgaat en jij je er klaar voor voelt, bestaat de mogelijkheid om in de Yogashala onder begeleiding les te geven.

Uiteindelijk zal je het meeste leren en groeien in het lesgeven door het te doen! Want oefening en herhaling zijn sleutels tot succes.

Over mij

Mijn ervaring als yogadocent steunt op duizenden uren groeps- en een-op-een lessen die ik sinds 2005 heb gegeven. Ik heb een achtergrond van gedegen opleidingen en consequent zelfonderzoek. Daarnaast krijg ik dagelijks de kans om met mijn partner en yogadocent Chris van gedachten te wisselen over yoga. Ook schrijf ik geregeld over yoga en mijn ervaringen als yogadocent op onze blog en facebook pagina.

Het streven om kwalitatief hoge lessen aan te bieden is altijd één van mijn drijfveren geweest. Ik doceer yoga op een manier die mensen in staat stelt om de essentie van yogabeoefening te begrijpen en dit begrip in hun dagelijkse activiteiten te integreren.

Mijn lessen bieden op grond van een simplistische maar diepgaande benadering handvaten voor persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen in mijn lessen in aanraking komt met de unieke compositie en mogelijkheden van het  lichaam en het beschikbare zelfregulerend en genezend vermogen.

Je kunt mij bereiken op 06 23738751, of via het contactformulier.

yogadocent beoefent yoga

Alleen yoga beoefening die balans (eenheid) brengt, is een unieke ervaring en daardoor moeilijk te vergelijken met de ervaring van iemand anders. Dit ervaren én zelf les geven, terwijl je blijft leren van de beste docenten, zal je in staat stellen om je studenten overtuigd en zelfzeker te begeleiden.